Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O szkole

Początek
Korzenie Szkoły o numerze 29 w Łodzi sięgają początków XX wieku. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą bowiem ze Spisu Szkół z 1908 r. Szkoła Początkowa Chrześcijańska Miejska nr 29 mieściła się wówczas przy ul. Grabowej 28. W latach 1910 – 1914 - Polska Szkoła Miejska Nr 29 (jednoklasowa) miała swoją siedzibę przy ul. Grabowej 14.
W Spisie Miejskich Szkół Elementarnych z 1917 r. znalazła się Szkoła Polską Nr 29 z klasami mieszanymi, która mieściła się przy ul. Senatorskiej 14, a jej kierownikiem był pan Stanisław Werner.
Wszystkie szkoły miały swoje siedziby w starych, prywatnych domach czynszowych, w których wynajmowały kilka ciasnych pomieszczeń, często nie dostosowanych do potrzeb uczniów i nauczycieli.
Trudne warunki lokalowe, brak odpowiedniego oświetlenia, sanitariatów i ogrzewania sprawiał, że placówki bardzo często zmieniały swoją lokalizację.

Nowa siedziba
Wędrówka Szkoły nr 29 po Łodzi kończy się w 1958 roku, kiedy to bierze swój początek historia naszej szkoły w obecnej siedzibie, przy ul. Przędzalnianej 70.
Teren, na którym została zbudowana wiąże się nierozerwalnie z historią pięknego, zabytkowego i jedynego w skali Europy - osiedla robotniczego Księży Młyn.
Z książki pt. „Ogrody Księżego Młyna” R. Olaczka można dowiedzieć się, że w połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku łódzka rodzina Prusinowskich, przy zbiegu ulic Przędzalnianej i Emilii (obecnie Tymienieckiego) zbudowała zajazd „Elizjum”. Wokół niego założyła ogród spacerowy, w którym często grała muzyka, odbywały się koncerty i tańce dla okolicznych mieszkańców. Dziś, pamiątką po tym zajeździe jest tylko wielki głaz narzutowy znajdujący się przed ogrodzeniem szkoły.
Około 1883 r., po wybudowaniu osiedla robotniczego Księży Młyn – Karol Scheibler wykupił teren zajazdu i ogrodu i na jego miejscu zbudował piętrowy budynek z przeznaczeniem na klub dla pracowników fabryki. W budynku przy ogrodzie mieściła się restauracja, biblioteka, sala taneczna i koncertowa. Działała nawet orkiestra i teatr. Dzierżawcą restauracji i opiekunem klubu oraz ogrodu był August Baum, stąd wzięła się też prawdopodobnie nazwa „Ogród Bauma”. Budynek tego fabrycznego klubu przetrwał do dzisiaj. Zmieniały się tylko jego nazwy i funkcje. Jego mury widać wyraźnie z okien naszej szkoły. Dziś, pozostałością Ogrodu Bauma są 120 – letnie jawory, dęby i lipy porastające boisko szkolne.
Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, wraz z planami budowy nowego osiedla mieszkaniowego Wilcza – Gołębia, na terenie Ogrodu Bauma wydzielono działkę budowlaną, na której w 1958 roku postawiono budynek Szkoły Podstawowej nr 29.

Pierwszy rok szkolny, w nowej szkole
Historię tamtych czasów opowiedzieli jej naoczni świadkowie – nauczyciele oraz absolwenci. Od 1 września 1958 r. w nowo powstałej szkole zaczęli naukę uczniowie z likwidowanych starych, okolicznych placówek: SP nr 76 - mieszczącej się przy ul. Targowej oraz SP nr 43 z ul. Skierniewickiej 4/6. Ponadto do szkoły zaczęły uczęszczać także dzieci z pobliskiego Domu Dziecka, znajdującego się przy ul. Przędzalnianej 66.
Wraz z uczniami, do nowej SP nr 29 zostali przeniesieni również nauczyciele. Byli wśród nich między innymi: pani Teresa Podwysocka – nauczycielka geografii, pani Maria Kaczmarek – nauczycielka klas I – IV oraz pani Dembowska – nauczycielka biologii.
Oprócz wyżej wymienionych - pierwszą Radę Pedagogiczną w roku szkolnym 1958/59, w nowo powstałej szkole tworzyli także:
– p. Tadeusz Kowalczyk (kierownik szkoły, nauczyciel francuskiego i niemieckiego),
– p. Franciszek Jezierski – nauczyciel matematyki,
– p. Stanisław Izdebski - nauczyciel języka polskiego,
– p. Janina Malarska – nauczyciel języka polskiego i francuskiego,
– p. Stanisław Kot – nauczyciel chemii,
– p. Czesława Wierucka – nauczyciel fizyki,
– p. Zimniak – nauczyciel historii,
– p. Janusz Izydorczyk – nauczyciel rysunku i zajęć praktyczno – technicznych
– p. Jerzy Madej – nauczyciel w-fu, SKS,
– p. Jadwiga Borowska – nauczyciel w-fu, (trenująca szermierkę).

Nadanie imienia Patrona
Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły – był z pewnością moment nadania imienia Patrona. Miało to miejsce 5 listopada 1965 r. Podczas wielkiej uroczystości Kurator Okręgu Szkolnego m. Łodzi wręczył na ręce ówczesnego kierownika szkoły – pani Marii Nowakowskiej – „Akt nadania imienia Jana Kochanowskiego”. Dokument ten znajduje się obecnie w bibliotece szkolnej.
Wraz z nadaniem imienia Patrona – Rada Rodziców ufundowała sztandar, który do dzisiaj uczestniczy we wszystkich szkolnych uroczystościach i wydarzeniach.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły
Opisując historię szkoły trudno nie wspomnieć o najważniejszych osobach, jakimi byli i są z pewnością jej kierownicy i dyrektorzy. Kierownikami, później dyrektorami naszej szkoły, począwszy od 1958 r. byli:

1) Kowalczyk Tadeusz – kierownik – 1958 – 1959
– Krzemieniecka Romana – zastępca – 1958 – 1961

2) Mierzwiński Feliks – kierownik – 1959 – 1961
– Krzemieniecka Romana – zastępca – 1958 – 1961

3) Nowakowska Maria – kierownik – 1961 – 1967
– Wojnar – Dynarska Zofia – zastępca – 1961 – 1967

4) Buczkowski Zygmunt – kierownik 1967 – 1971
– Krzemieniecka Romana - zastępca 1967 – 1971

5) Gałązka Janina – dyrektor – 1971 – 1976
– Ciszewska Maria – zastępca

6) Komar Maria – dyrektor – 1976 – 1983
– Wojnar – Dynarska Zofia – zastępca
– Stępka Maria – zastępca

7) Witkowski Piotr – dyrektor 1983 – 1989
– Trojanowska Krystyna – zastępca
– Sznajderski Bogusław – zastępca
– Cocyk Renata – zastępca

8) Cocyk Renata – dyrektor – 1989 – 1990
– Smug Urszula – zastępca – 1989 – 1990

9) Szymkowiak Krystyna - dyrektor - 1990 – 1994
– Arnold – Szuwalska Ewa – zastępca – 1990 – 1994

10) Arnold – Szuwalska Ewa – p.o. dyrektora – 1994 – 1995

11) Arnold – Szuwalska Ewa – dyrektor - 1995 – 2003
– Kobyłecka Ewa – zastępca 1995 – 2003

12) Kobyłecka Ewa – dyrektor – 2003 – 2008
– Sobór Ewa – zastępca – 2003 – 2004
– Parnes Agnieszka – zastępca 2004 – 2008

13) Jurek Elżbieta – dyrektor – 2008 – po dzień dzisiejszy
– Parnes Agnieszka – zastępca – 2008 – 2013
– Krysztofiak Bożena – zastępca – 2013 – po dzień dzisiejszy