Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas / Про нас

Historia szkoły

Początek
Korzenie Szkoły o numerze 29 w Łodzi sięgają początków XX wieku. Pierwsze wzmianki o jej istnieniu pochodzą bowiem ze Spisu Szkół z 1908 r. Szkoła Początkowa Chrześcijańska Miejska nr 29 mieściła się wówczas przy ul. Grabowej 28. W latach 1910 – 1914 - Polska Szkoła Miejska Nr 29 (jednoklasowa) miała swoją siedzibę przy ul. Grabowej 14.
W Spisie Miejskich Szkół Elementarnych z 1917 r. znalazła się Szkoła Polską Nr 29 z klasami mieszanymi, która mieściła się przy ul. Senatorskiej 14, a jej kierownikiem był pan Stanisław Werner.
Wszystkie szkoły miały swoje siedziby w starych, prywatnych domach czynszowych, w których wynajmowały kilka ciasnych pomieszczeń, często nie dostosowanych do potrzeb uczniów i nauczycieli.
Trudne warunki lokalowe, brak odpowiedniego oświetlenia, sanitariatów i ogrzewania sprawiał, że placówki bardzo często zmieniały swoją lokalizację.

Nowa siedziba
Wędrówka Szkoły nr 29 po Łodzi kończy się w 1958 roku, kiedy to bierze swój początek historia naszej szkoły w obecnej siedzibie, przy ul. Przędzalnianej 70.
Teren, na którym została zbudowana wiąże się nierozerwalnie z historią pięknego, zabytkowego i jedynego w skali Europy - osiedla robotniczego Księży Młyn.
Z książki pt. „Ogrody Księżego Młyna” R. Olaczka można dowiedzieć się, że w połowie lat pięćdziesiątych XIX wieku łódzka rodzina Prusinowskich, przy zbiegu ulic Przędzalnianej i Emilii (obecnie Tymienieckiego) zbudowała zajazd „Elizjum”. Wokół niego założyła ogród spacerowy, w którym często grała muzyka, odbywały się koncerty i tańce dla okolicznych mieszkańców. Dziś, pamiątką po tym zajeździe jest tylko wielki głaz narzutowy znajdujący się przed ogrodzeniem szkoły.
Około 1883 r., po wybudowaniu osiedla robotniczego Księży Młyn – Karol Scheibler wykupił teren zajazdu i ogrodu i na jego miejscu zbudował piętrowy budynek z przeznaczeniem na klub dla pracowników fabryki. W budynku przy ogrodzie mieściła się restauracja, biblioteka, sala taneczna i koncertowa. Działała nawet orkiestra i teatr. Dzierżawcą restauracji i opiekunem klubu oraz ogrodu był August Baum, stąd wzięła się też prawdopodobnie nazwa „Ogród Bauma”. Budynek tego fabrycznego klubu przetrwał do dzisiaj. Zmieniały się tylko jego nazwy i funkcje. Jego mury widać wyraźnie z okien naszej szkoły. Dziś, pozostałością Ogrodu Bauma są 120 – letnie jawory, dęby i lipy porastające boisko szkolne.
Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku, wraz z planami budowy nowego osiedla mieszkaniowego Wilcza – Gołębia, na terenie Ogrodu Bauma wydzielono działkę budowlaną, na której w 1958 roku postawiono budynek Szkoły Podstawowej nr 29.

Pierwszy rok szkolny, w nowej szkole
Historię tamtych czasów opowiedzieli jej naoczni świadkowie – nauczyciele oraz absolwenci. Od 1 września 1958 r. w nowo powstałej szkole zaczęli naukę uczniowie z likwidowanych starych, okolicznych placówek: SP nr 76 - mieszczącej się przy ul. Targowej oraz SP nr 43 z ul. Skierniewickiej 4/6. Ponadto do szkoły zaczęły uczęszczać także dzieci z pobliskiego Domu Dziecka, znajdującego się przy ul. Przędzalnianej 66.
Wraz z uczniami, do nowej SP nr 29 zostali przeniesieni również nauczyciele. Byli wśród nich między innymi: pani Teresa Podwysocka – nauczycielka geografii, pani Maria Kaczmarek – nauczycielka klas I – IV oraz pani Dembowska – nauczycielka biologii.
Oprócz wyżej wymienionych - pierwszą Radę Pedagogiczną w roku szkolnym 1958/59, w nowo powstałej szkole tworzyli także:
– p. Tadeusz Kowalczyk (kierownik szkoły, nauczyciel francuskiego i niemieckiego),
– p. Franciszek Jezierski – nauczyciel matematyki,
– p. Stanisław Izdebski - nauczyciel języka polskiego,
– p. Janina Malarska – nauczyciel języka polskiego i francuskiego,
– p. Stanisław Kot – nauczyciel chemii,
– p. Czesława Wierucka – nauczyciel fizyki,
– p. Zimniak – nauczyciel historii,
– p. Janusz Izydorczyk – nauczyciel rysunku i zajęć praktyczno – technicznych
– p. Jerzy Madej – nauczyciel w-fu, SKS,
– p. Jadwiga Borowska – nauczyciel w-fu, (trenująca szermierkę).

Nadanie imienia Patrona
Jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu szkoły – był z pewnością moment nadania imienia Patrona. Miało to miejsce 5 listopada 1965 r. Podczas wielkiej uroczystości Kurator Okręgu Szkolnego m. Łodzi wręczył na ręce ówczesnego kierownika szkoły – pani Marii Nowakowskiej – „Akt nadania imienia Jana Kochanowskiego”. Dokument ten znajduje się obecnie w bibliotece szkolnej.
Wraz z nadaniem imienia Patrona – Rada Rodziców ufundowała sztandar, który do dzisiaj uczestniczy we wszystkich szkolnych uroczystościach i wydarzeniach.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły
Opisując historię szkoły trudno nie wspomnieć o najważniejszych osobach, jakimi byli i są z pewnością jej kierownicy i dyrektorzy. Kierownikami, później dyrektorami naszej szkoły, począwszy od 1958 r. byli:

1) Kowalczyk Tadeusz – kierownik – 1958 – 1959
– Krzemieniecka Romana – zastępca – 1958 – 1961

2) Mierzwiński Feliks – kierownik – 1959 – 1961
– Krzemieniecka Romana – zastępca – 1958 – 1961

3) Nowakowska Maria – kierownik – 1961 – 1967
– Wojnar – Dynarska Zofia – zastępca – 1961 – 1967

4) Buczkowski Zygmunt – kierownik 1967 – 1971
– Krzemieniecka Romana - zastępca 1967 – 1971

5) Gałązka Janina – dyrektor – 1971 – 1976
– Ciszewska Maria – zastępca

6) Komar Maria – dyrektor – 1976 – 1983
– Wojnar – Dynarska Zofia – zastępca
– Stępka Maria – zastępca

7) Witkowski Piotr – dyrektor 1983 – 1989
– Trojanowska Krystyna – zastępca
– Sznajderski Bogusław – zastępca
– Cocyk Renata – zastępca

8) Cocyk Renata – dyrektor – 1989 – 1990
– Smug Urszula – zastępca – 1989 – 1990

9) Szymkowiak Krystyna - dyrektor - 1990 – 1994
– Arnold – Szuwalska Ewa – zastępca – 1990 – 1994

10) Arnold – Szuwalska Ewa – p.o. dyrektora – 1994 – 1995

11) Arnold – Szuwalska Ewa – dyrektor - 1995 – 2003
– Kobyłecka Ewa – zastępca 1995 – 2003

12) Kobyłecka Ewa – dyrektor – 2003 – 2008
– Sobór Ewa – zastępca – 2003 – 2004
– Parnes Agnieszka – zastępca 2004 – 2008

13) Jurek Elżbieta – dyrektor – 2008 – po dzień dzisiejszy
– Parnes Agnieszka – zastępca – 2008 – 2013
– Krysztofiak Bożena – zastępca – 2013 – po dzień dzisiejszy


Історія школи

Початок
Коріння школи № 29 у Лодзі сягає початку 20 століття. Перші згадки про її існування походять зі Шкільного списку 1908 р. Міська християнська початкова школа № 29 тоді розташовувалася на вул. Grabowa 28. У 1910 – 1914 роках – польська міська школа № 29 (однокласна) мала місце на вул. Грабова 14.
До Списку міських початкових шкіл від 1917 р. була включена польська школа № 29 з мішаними класами, яка знаходилась на вул. Сенаторська 14, а її керівником був пан Станіслав Вернер.
Усі школи мали свої місця в старих приватних кам'яницях, де винаймали кілька тісних кімнат, часто не пристосованих до потреб учнів і вчителів.
Важкі умови утримання, відсутність належного освітлення, санітарних приміщень та опалення призвели до того, що заклади дуже часто змінювали своє розташування.

Новий штаб
Подорож школи № 29 по Лодзі закінчується в 1958 році, коли історія нашої школи в її нинішньому місці на вул. Przędzalniana 70.
Територія, на якій він побудований, нерозривно пов’язана з історією прекрасного, історичного та унікального в Європі – робітничого житлового масиву Ксенжі Млин.
З книги під назвою «Сади Ксенжи Млина» Р. Олачека, можна дізнатися, що в середині 1850-х рр. родина Прусіновських з Лодзі на перехресті вулиць Пшендзальніяни та Емілі (нині Тименіцького) побудувала корчму «Elizjum». Навколо нього вона розбила прогулянковий сад, де часто звучала музика, влаштовувалися концерти і танці для місцевих жителів. Сьогодні про цю корчму нагадує лише великий нерівний валун, який стоїть перед шкільною огорожею.
Близько 1883 року, після будівництва робітничого масиву Księży Młyn, Кароль Шайблер викупив територію корчми та сад і побудував на цьому місці двоповерховий будинок, призначений для клубу фабричних робітників. У будівлі біля саду розміщувалися ресторан, бібліотека, танцювальний і концертний зали. Був навіть оркестр і театр. Орендарем ресторану та доглядачем клубу та саду був Август Баум, звідси й назва «Сад Баума». Будівля цього заводського клубу збереглася донині. Змінилися лише його назви та функції. Її стіни добре видно з вікон нашої школи. Сьогодні залишки саду Баума – це 120-річні явори, дуби та липи, що ростуть на шкільному майданчику.
Наприкінці 1950-х років, разом із планами будівництва нового житлового масиву Wilcza - Gołębia, у саду Баума було відокремлено ділянку під забудову, на якій у 1958 році було зведено будівлю початкової школи № 29.

Перший навчальний рік у новій школі
Історію тих часів розповідали очевидці – викладачі та випускники. З 1 вересня 1958 року учні ліквідованих старих, сусідніх закладів почали навчатися у новоствореній школі: Початкова школа № 76 – на вул. Таргова та початкова школа № 43 від вул. Скернєвицька 4/6. Крім того, діти з сусіднього Будинку дитини, що на вул. Przędzalniana 66.
Разом із учнями до нової ЗОШ №29 перевели й учителів. Серед них були: пані Тереза ​​Підвисоцька – вчитель географії, пані Марія Качмарек – вчитель І-ІV класів та пані Дембовська – вчитель біології.
Крім вищезгаданої - першої вчительської ради в 1958/59 навчальному році, новостворена школа також складалася з:
– Пан Тадеуш Ковальчик (директор, викладач французької та німецької мов),
– Пан Францішек Єзерський – вчитель математики,
– Пан Станіслав Іздебський – викладач польської мови,
– Пані Яніна Малярська – викладач польської та французької мов,
– Пан Станіслав Кот – вчитель хімії,
– Пані Чеслава Веруцька – вчитель фізики,
– Пан Зімняк – вчитель історії,
– Пан Януш Ізидорчик - викладач креслення та практично-технічних занять
– Пан Єжи Мадей – вчитель фізкультури, SKS,
– Пані Ядвіга Боровська – вчитель фізкультури (інструктор з фехтування).Називання патрона
Однією з найважливіших подій у житті школи, безумовно, став момент присвоєння імені Мецена. Це відбулося 5 листопада 1965 р. Під час великої церемонії керівник шкільного округу Лодзь вручив тодішньому директору школи пані Марії Новаковській «Акт про присвоєння імені Яна Кохановського». Зараз цей документ знаходиться в шкільній бібліотеці.
Разом із присвоєнням імені Мецената, Батьківська рада профінансувала хоругву, яка й донині бере участь у всіх шкільних святах та заходах.

Керівники та директори шкіл
Описуючи історію школи, важко не згадати найважливіших людей, які були і безперечно є її керівниками та директорами. З 1958 року керівниками, а згодом і директорами нашої школи були:

1) Ковальчик Тадеуш – керівник – 1958 – 1959
– Krzemienicka Romana – депутат – 1958 – 1961

2) Mierzwiński Feliks – керівник – 1959 - 1961
– Krzemienicka Romana – заступник – 1958 – 1961

3) Новаковська Марія – керівник – 1961 – 1967
– Войнар – Динарська Зофія – заступник – 1961 – 1967

4) Бучковський Зигмунт – керівник 1967 - 1971
– Krzemienicka Romana – депутат 1967 – 1971

5) Gałązka Janina – директор -– 1971 – 1976
– Цішевська Марія – заступник

6) Комар Марія – директор – 1976 – 1983
– Войнар – Динарська Софія – заступник
– Степка Марія – заступник

7) Вітковський Пьотр – директор 1983 – 1989
– Трояновська Кристина – заступник
– Шнайдерський Богуслав – заступник
– Коцик Рената – заступник

8) Коцик Рената – директор – 1989 – 1990
– Смуг Уршула – заступник – 1989 – 1990

9) Кристина Шимков'як – директор – 1990 – 1994
– Арнольд – Szuwalska Ewa – заступник – 1990 – 1994

10) Арнольд – Szuwalska Ewa – p.o. директор – 1994 –1995

11) Арнольд – Szuwalska Ewa – директор – 1995 – 2003
– Кобилецька Єва – депутат 1995 – 2003

12) Кобилецька Єва – директор – 2003 – 2008
– Собур Єва – заступник – 2003 – 2004
– Парнес Агнешка – заступник – 2004 – 2008

13) Юрек Ельжбета – директор – 2008 – по сьогодні
– Парнес Агнешка – заступник – 2008 – 2013
– Криштофяк Божена – заступник – 2013 – по сьогодні